Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Μην ανησυχείτε - δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας σε καμία άλλη εταιρεία χωρίς την άδειά σας και μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

icon-arrow-left
Your Business Credit Score Guide

Ο οδηγός του επιχειρηματικού σας score

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους βασικούς τομείς που καθορίζουν το score σας, πώς να διαβάζετε τo report της επιχείρησής σας και, κυρίως, πώς μπορείτε να το βελτιώσετε με την πάροδο του χρόνου.

από Credit Passport
6 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Τι συνθέτει το credit score της επιχείρησής μου;

Οι τράπεζες και οι δανειστές γενικά το χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επιχείρησή σας όταν κάνετε αίτηση για δάνειο ή χρηματοοικονομικό προϊόν. Εν ολίγοις, το credit score της επιχείρησής σας μπορεί να επηρεάσει το εάν η αίτησή σας θα γίνει αποδεκτή και να επηρεάσει τα επιτόκια που θα σας προσφερθούν.

Επομένως, η κατανόηση του τι είναι, γιατί είναι σημαντικό και πώς μπορείτε να το βελτιώσετε είναι ένα μεγάλο βήμα στο επιχειρηματικό σας ταξίδι. Θα εξηγήσουμε μερικούς από τους βασικούς τομείς που καθορίζουν το credit score σας, πώς να διαβάζετε το report της επιχείρησής σας και, κυρίως, πώς μπορείτε να το βελτιώσετε με την πάροδο του χρόνου.

Το επιχειρηματικό credit score παρέχει μια σαφή εικόνα της επιχείρησής σας. Περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για το επιχειρηματικό υπόβαθρο
 • Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας
 • Το επιχειρηματικό score και πιθανούς παράγοντες κινδύνου
 • Σύνοψη των ιστορικών στοιχείων (τραπεζικών, εμπορικών και εισπράξεων απαιτήσεων)
 • Σύνοψη υποθηκών, δικαστικών αποφάσεων και πτωχεύσεων
 • Ενιαίες αρχειοθετήσεις εμπορικού κωδικού
 • Σύνοψη της κατάστασης ρευστότητάς σας

Τι σημαίνει το Credit Passport® score της επιχείρησής μου;

badge-report-part-outline-gr

 

Το Credit Passport είναι το πρώτο score σε πραγματικό χρόνο που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του χρηματοπιστωτικού κλάδου και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Με την υποστήριξη του Open Banking, παρέχει μια άμεση, ισχυρή και σαφή εικόνα της πιστωτικής ποιότητας μιας εταιρείας.

Το Credit Passport χρησιμοποιεί τα τραπεζικά σας δεδομένα για να σας δείξει πώς σας βλέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Έχοντας μια πλήρη επισκόπηση της οικονομικής φήμης σας, μπορείτε να βελτιώσετε το score σας και να λάβετε με αυτοπεποίθηση σκόπιμα βήματα για να αναπτύξετε οικονομική δύναμη και την επιχείρησή σας.

Το Credit Passport έχει δύο στοιχεία:

 • Ο πρώτος είναι μια σαφή κλίμακα, όπου το score της επιχείρησής μπορεί να κυμαίνεται από «E» έως «A++» ή από κόκκινο έως σκούρο πράσινο και αφορά την οικονομική ρευστότητα της επιχείρησης.
 • Το δεύτερο στοιχείο είναι ένα % PD, το οποίο σημαίνει Πιθανότητα Αθέτησης πληρωμών.

Το Credit Passport score έχει σχεδιαστεί για ΜμΕ

Το Credit Passport είναι ιδιαίτερο, καθώς έχει κατασκευαστεί για να αντικατοπτρίζει τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης των μεγάλων τραπεζών και η κλίμακα PD είναι σύμφωνη με τις τραπεζικές αρχές που ορίζονται στους διεθνείς τραπεζικούς κανονισμούς. Είναι η πιθανότητα (σε ποσοστό) η επιχείρησή σας να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής της εντός 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης τους στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του score. Αυτή είναι μια περίπλοκη έννοια, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για τους δανειστές, καθώς σημαίνει ότι μπορούν να τιμολογήσουν με ακρίβεια τα δάνεια με τη σιγουριά ότι θα καλυφθούν και δεν χρειάζεται να αυξήσουν τα επιτόκια για να «τιμολογήσουν το άγνωστο».

Για παράδειγμα, μια εταιρεία με PD 0,5% θα βαθμολογηθεί ως Β, το οποίο είναι το μόνο που πρέπει πραγματικά να γνωρίζετε. Για τον δανειστή, σημαίνει ότι για ένα δάνειο 1 έτους, υπάρχει πιθανότητα 0,5% να χαθούν πληρωμές. Αν δάνειζαν δηλαδή σε 200 εταιρείες με αυτή τη βαθμολογία, μια από αυτές θα χρεοκοπούσε. Ωστόσο, εάν η διάρκεια του δανείου ήταν 5 χρόνια, από 200 εταιρείες, τότε οι 5 από αυτές θα αθετούσαν προτού εξοφληθεί το δάνειο. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρουν τι επιτόκιο μπορούν να χρεώσουν και να μην έχουν συνολικά ζημιές.

Στην κλίμακά μας, οι περισσότερες μικρές εταιρείες στην Ελλάδα θα λαμβάνουν score C ή B, το οποίο επίσης αναφέρουμε ως Μέτριο ή Υγιές. Οποιοσδήποτε με Β ή παραπάνω τα πάει πολύ καλά και είναι σε θέση να το επικοινωνήσει με το σήμα του Credit Passport, για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών και των προμηθευτών.

Ένα υψηλότερο score, το οποίο αντικατοπτρίζει την απόδοση και την πιστοληπτική ικανότητα μιας καλής εταιρείας, υποδηλώνει χαμηλό κίνδυνο για πιθανούς δανειστές, προμηθευτές και πελάτες. Αντίθετα, ένα χαμηλότερο score (ΧΑΜΗΛΟ & ΚΡΙΣΙΜΟ σύμφωνα με την κλίμακα μας) μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να δυσκολεύεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα ή να καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερα για χρηματοδότηση.

 

Πώς υπολογίζεται το score της επιχείρησής μου;

Το credit score της επιχείρησής σας υπολογίζεται με βάση μια πληθώρα στοιχείων, το οικονομικό σας ιστορικό, το ιστορικό αποπληρωμής προηγούμενων επιχειρηματικών δανείων, καθώς και το πόσο έγκαιρα κάνατε τις πληρωμές. Στην περίπτωση του Credit Passport, υπολογίζεται με βάση τη διαχείριση ταμειακών ροών και την τρέχουσα έκθεσή σας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως υποδεικνύεται μέσω των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών σας.

Οι βασικές πτυχές που μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική σας αξιολόγηση είναι:

 • Μέγεθος και ηλικία της επιχείρησής σας
 • Ο κλάδος σας
 • Προηγούμενο ιστορικό αποπληρωμής εάν η επιχείρησή σας έχει δανειστεί στο παρελθόν
 • Ποσό της υπάρχουσας πίστωσης που διατίθεται στην εταιρεία σας
 • Αριθμός προηγούμενων αιτήσεων για χρηματοδότηση (και εάν εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν)
 • Εμπορικές πιστώσεις που μπορεί να έχετε εξασφαλίσει
 • Υπάρχοντες εταιρικοί λογαριασμοί
 • Στοιχεία ιδιοκτησίας
 • Εκκρεμείς αποφάσεις του Δικαστηρίου, εάν υπάρχουν
 • Το ποσό της ρευστότητας στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς
 • Αν διαχειρίζεστε καλά τα οικονομικά σας
 • Εάν η επιχείρησή σας δείχνει θετικά ή αρνητικά μηνύματα

Σε τι διαφέρει το Credit Passport;

Τα περισσότερα score δημιουργούνται εξετάζοντας το ύψος του χρέους που έχετε εσείς ή η εταιρεία σας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για τις εταιρείες, είναι επίσης σύνηθες να εξετάζονται οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, αυτές οι καταστάσεις συνήθως αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά από 12 ή 18 μήνες νωρίτερα, και το χρέος λέει μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας.

Το Credit Passport είναι διαφορετικό. Είναι το μόνο score για τις επιχειρήσεις που δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο, το οποίο αντανακλά την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση των ΜμΕ.

Το Credit Passport συνδέεται με τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το Open Banking και ενημερώνεται καθημερινά. Έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζά σας βλέπει και λαμβάνει αποφάσεις δανεισμού για εσάς, δίνοντάς σας εικόνα για το τι πρέπει να κάνετε για να σας δουν με τον καλύτερο τρόπο, πώς να είστε πιο ανθεκτικοί οικονομικά και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Γιατί είναι σημαντικό το credit score της επιχείρησής σας

 • Ένα υψηλό credit score δείχνει στους δανειστές ότι είστε μια αξιόπιστη εταιρεία και ότι είναι πιο πιθανό να πραγματοποιείτε έγκαιρα τις πληρωμές σας. Η διατήρηση ενός καλού επιχειρηματικού credit score θα διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων και τη διαπραγμάτευση ευνοϊκότερων συνθηκών, όπως πιο ανταγωνιστικά επιτόκια.
 • Ένα χαμηλό επιχειρηματικό credit score μπορεί να προκληθεί από χαμένες αποπληρωμές δανείων στο παρελθόν και σημαίνει ότι μπορεί να δυσκολευτείτε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας με πιστωτικά όρια και πιθανότατα θα σας προσφερθούν υψηλά επιτόκια εαν τελικά σας χορηγηθεί πίστωση.
 • Κατά τη διάρκεια ζωής της επιχείρησής σας, η διατήρηση ενός καλού επιχειρηματικού credit score είναι το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην καλύτερη πίστωση, ασφαλιστικές επιλογές, δάνεια χαμηλότερου επιτοκίου και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
 • Η γνώση του ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς, θα σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση για την επιχείρησή σας, υποστηρίζοντας την οικονομική σας σταθερότητα και ανάπτυξη.

Να θυμάστε ότι ένα υψηλό επιχειρηματικό credit score είναι κάτι περισσότερο από την μη αθέτηση των δανείων σας. Σημαίνει επίσης ότι είστε μια ανθεκτική και οικονομικά υγιής εταιρεία που βρίσκεται σε καλή θέση για οικονομική ανάπτυξη ή για να επιβιώσει από απροσδόκητες προκλήσεις. Η διατήρηση ενός καλού Credit Passport score σημαίνει ότι η επιχείρησή σας είναι ισχυρή και υγιής.

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε το score σας

Η συνεχής παρακολούθηση του score σας θα σας βοηθήσει να λάβετε ενημερωμένες και σίγουρες οικονομικές αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε την οικονομική σας κατάσταση και να αναλάβετε αμέσως δράση εάν κάτι την επηρεάζει αρνητικά.

Εστιάστε στο επόμενο βήμα με το πρόγραμμα Credit Passport Plus με μόλις €10 το μήνα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πλήρη ψηφιακή αναφορά σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων δεικτών που έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στο score της επιχείρησής σας, αναλύστε το αντίκτυπο των δαπανών της εταιρείας σας και ενισχύστε την αξιοπιστία της επωνυμίας σας.

Αποκτήστε το δωρεάν αντίγραφο PDF του Επιχειρηματικού Οδηγού Score

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.

Μην ανησυχείτε - δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας σε καμία άλλη εταιρεία χωρίς την άδειά σας και μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.