Ενημερωτικό Σημείωμα

(Αυτή η έκδοση της δήλωσης απορρήτου είναι για τους Έλληνες πελάτες μας στην ΕΕ. Εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαβάστε την πολιτική απορρήτου στην αγγλική γλώσσα εδώ.)

Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας Credit Passport

Ioύλιος 2023, Έκδοση 2.0

1. Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία ICAP CRIF Α.Ε. (εφεξής "ICAP CRIF") με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου και αριθμός 2, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 996952940, τηλ. 210.72.00.000, η οποία είναι μέλος του ομίλου της Ιταλικής εταιρείας “CRIF SpA”, πρωτοπόρος στην παροχή πιστωτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών πληροφόρησης, επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών Credit Passport στον πελάτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP CRIF είναι τα εξής: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αθήνα, email: privacy@icapcrif.com.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από την ICAP CRIF

2.1. Γενικά

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς ως εξής: (α) για την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς, (β) για τη βελτίωση της Εφαρμογής (App), των Υπηρεσιών και των υπηρεσιών μας γενικότερα, (γ) για την ανωνυμοποίηση των Δεδομένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς και/ή (δ) για να μοιραστούμε τα Δεδομένα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (i) με τρίτα μέρη τα οποία μας βοηθούν στην παροχή των ζητηθέντων υπηρεσιών προς εσάς, (ii) με τρίτα μέρη για στατιστικούς σκοπούς και/ή (iii) με τρίτα μέρη (για παράδειγμα δανειστές ή εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για τις προσφορές τους, μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ε) για να τα μοιραστούμε με τρίτα μέρη μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ίδια την Πολιτική Απορρήτου, (στ) για την προώθηση προσφορών σε εσάς.

2.2. Εγγραφή ως εγγεγραμμένος χρήστης της πύλης υπηρεσίας Credit Passport (Πελάτης)

Όταν εγγράφεστε ως χρήστης της πύλης Credit Passport, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εσάς ή την εταιρεία - στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών - προκειμένου να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες, καθώς και για εσωτερικούς σκοπούς, όπως χρέωση, ταυτοποίηση πελάτη και επικοινωνία μαζί σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που μας παρέχετε κατά την εγγραφή/παραγγελία. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε για δραστηριότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες προβαίνει η ICAP CRIF μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.icapcrif.com/privacy-notice/.

Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών Credit Passport, θα λάβουμε και θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού της εταιρείας σας και, κατά συνέπεια, η παροχή των Υπηρεσιών, υπόκειται στην υπογραφή, από Εσάς, της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) με τον RAISP, μέσω της οποίας Εσείς εξουσιοδοτείτε ρητά το RAISP να συλλέξει τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού και να διαβιβάσει αυτά τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Εμάς και στους Υπεργολάβους μας για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών.

Η παροχή των Υπηρεσιών είναι αυστηρά συνδεδεμένη και υπόκειται στην εκτέλεση της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) που έχει συναφθεί ανάμεσα σε Εσάς και τον RAISP για την πρόσβαση στα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού.

Προκειμένου να σας παρέχουμε το Credit Passport, πρέπει να μας δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση μέσω της Εφαρμογής (App) ώστε να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς.

2.3. Εγγραφή ως συνεργάτης (Trader) εγγεγραμμένου χρήστη

Ως μέρος της έρευνας που ξεκίνησε ο πελάτης σας, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε δεδομένα σχετικά με την εταιρεία σας, ώστε οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες για τον πελάτη μέσω της πλατφόρμας Credit Passport. Επίσης επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών Credit Passport στον πελάτη σας. Επιπλέον θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας στη γενική βάση δεδομένων επιχειρηματικών πληροφοριών που διατηρεί η ICAP CRIF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ICAP CRIF, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.icapcrif.com/privacy-notice/.

Επιπλέον, τα δεδομένα που παρέχονται διαβιβάζονται στην εταιρεία CRIF SpA για την παροχή υπηρεσιών Credit Passport καθώς και για δραστηριότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκτελούνται από την προαναφερθείσα εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που διενεργεί η CRIF SpA για δραστηριότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε εδώ: https://crifesg.com/it/#InfoPrivacy.

2.4. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας

Συλλέγουμε τις πληροφορίες όταν αποκτάτε πρόσβαση και/ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Την εκτέλεση των ενεργειών που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών ή πρωτοβουλιών που μπορεί να ζητηθούν από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης στον ιστότοπο.

2. Στατιστική επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Στις σελίδες της ιστοσελίδας όπου θα σας ζητηθεί με ρητό τρόπο να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα βρείτε, όταν απαιτείται, επιπλέον πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα για τη λήψη της συγκατάθεσής σας και/ή σχετικά με την ισχύουσα νομική βάση για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 6 του GDPR.

2.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ICAP CRIF οποτεδήποτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων μέσω αυτόματων συστημάτων κλήσης (π.χ. SMS, MMS, e-mail). Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτό είναι προαιρετική και η σχετική επεξεργασία απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε άρνησή σας να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας δεν θα έχει συνέπειες.

2.6. Ανωνυμοποίηση δεδομένων

Η ICAP CRIF επεξεργάζεται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα συναλλαγών) προκειμένου να τα ανωνυμοποιήσει και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή την επεξεργασία για την εκπαίδευση και τη βελτίωση της μηχανής κατηγοριοποίησης και των μοντέλων κινδύνου.

3. Κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1. Όταν εγγράφεστε και συμπληρώνετε τις πληροφορίες στην πλατφόρμα Credit Passport, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Eπώνυμο, όνομα, διεύθυνση, στοιχεία εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, για την ορθή εγγραφή και εξουσιοδότηση στην πλατφόρμα.

3.2. Αφού υποβάλετε αίτημα για Credit Passport χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή (App), με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους υπογεγραμμένους Όρους Χρήσης: (α) θα συλλέξουμε όλα τα διαθέσιμα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού απευθείας από τον RAISP. (β) θα συλλέξουμε δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας και την οικονομική σας θέση από σχετικές πηγές τρίτων ("Δεδομένα Τρίτων") (γ) θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού και τα Δεδομένα Τρίτων (μαζί τα «Δεδομένα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων») στα συστήματά μας «ως έχουν» και δεν θα επαληθεύσουμε, ελέγξουμε ή διενεργήσουμε ανάλυση δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τα Δεδομένα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και/ή την ακρίβεια, την ποιότητα ή την πληρότητά τους (δ) θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα χρησιμοποιώντας το δικό μας μοντέλο πιστοληπτικής βαθμολόγησης (ε) θα σας παρέχουμε το Credit Passport (στ) θα σας παρέχουμε ένα ενημερωμένο Credit Passport σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος (ζ) θα σας απαντήσουμε άμεσα σε τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε σε σχέση με το περιεχόμενο του Credit Passport, κατά τη στιγμή της έκδοσης και μετά (η) εάν μας ειδοποιήσετε για οποιοδήποτε σφάλμα στο Credit Passport, θα σας παράσχουμε άμεσα υποστήριξη χωρίς κόστος για εσάς (i) επιπλέον, εάν στην Online Φόρμα Παραγγελίας έχετε επιλέξει να εγγραφείτε για τη Συνδρομή Plus: (i) σας παρέχουμε μία περίληψη αναφοράς Credit Passport σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και το επίπεδο της πιστοληπτικής σας ικανότητας (“Credit Passport Αναφορά”) και (ii) μόνο όταν λαμβάνετε βαθμολογία Α++, Α+, Α ή Β, σας απονέμουμε ένα badge σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχει την ίδια βαθμολογική κλίμακα της αναφοράς Credit Passport (“Badge”) για εμφάνιση στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται στην παράγραφο 6.1. (θ) σας παρέχουμε πληροφορίες εντός της Εφαρμογής (App) ή μέσω email για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από Τρίτους Συνεργάτες μας που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.

3.3. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας:

Αναφορικά με τα δεδομένα περιήγησης, τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η διαβίβαση απορρέει από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται σε σχέση με ταυτοποιημένα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά από την ίδια τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα domain names των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στην Ιστοσελίδα, τις διευθύνσεις Uniform Resource Identifier (URI) των αιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το υπολογιστικό περιβάλλον. Η προαιρετική και οικειοθελής αποστολή email στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανταπόκριση στα αιτήματα του χρήστη.

4. Κατάρτιση προφίλ (Profiling)

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εσάς για να παράγουμε βαθμολογίες και αξιολογήσεις (Credit Passport Αναφορά) μέσω εξαιρετικά ανεπτυγμένων μοντέλων βαθμολόγησης και αλγορίθμων.

Συνιστούμε στους πελάτες μας να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες μας με τα δικά τους πρότυπα. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις βαθμολογίες μας μεμονωμένα ή να συνδυάσουν τις βαθμολογίες με άλλες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Η απόφασή τους θα βασίζεται στο εάν θα ασφαλίσουν ή θα προωθήσουν, θα επεκτείνουν πίστωση, θα αποκτήσουν, θα συναλλαγούν ή θα συνεργαστούν με μια επιχειρηματική οντότητα. Οι βαθμολογίες μας προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων ή/και χρεοκοπίας, εάν μια επιχείρηση είναι πιθανό να συνεχίσει τις συναλλαγές της, να πληρώσει τους λογαριασμούς της εγκαίρως, να λάβει πίστωση, εάν είναι πιθανό να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ποια είναι η επίδοσή της στον κλάδο της ή αν υπόκειται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για έναν οργανισμό – ούτε διατηρούμε μαύρες λίστες και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αποφασίσουν εάν θα συναλλαγούν με έναν οργανισμό.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (Άρθρο 21 του GDPR). Η ICAP CRIF δηλώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοματοποιεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα που τα επηρεάζουν ή τα επηρεάζουν σημαντικά, με το να αρνούνται να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά ή να οδηγούν σε αδικαιολόγητες διακρίσεις.

5. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με άλλα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων της ICAP CRIF, καθώς και για το έννομο συμφέρον μας κυρίως όσον αφορά στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας Credit Passport.

Ειδικότερα, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας (i) σε τρίτα μέρη τα οποία μας βοηθούν στην παροχή των ζητηθέντων υπηρεσιών προς εσάς, (ii) σε τρίτα μέρη για στατιστικούς σκοπούς και/ή (iii) σε τρίτα μέρη (για παράδειγμα δανειστές ή εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για τις προσφορές τους, μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση, (iv) στη Crif Realtime (UK) για να επεξεργαστούμε και παραδώσουμε το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει, (v) στην CRIF S.p.A. για να εκπαιδεύσουμε και βελτιώσουμε τη μηχανή κατηγοριοποίησης και τα μοντέλα κινδύνου.

6. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων στο πλαίσιο της υπηρεσίας Credit Passport βασίζεται στο Αρ. 6 (1) (β) GDPR, δεδομένου ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας Credit Passport. Η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων πιστοληπτικής αξιολόγησης της ICAP CRIF και των εταιρειών του ομίλου βασίζεται στα έννομα συμφέροντα κατόπιν διενέργειας εκτίμησης έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το Αρ. 6 (1) (στ) GDPR. Η επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας βασίζεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Όταν ζητάτε μια υπηρεσία ή όταν συμμετέχετε σε μια υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 (β) GDPR. Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα άλλη επεξεργασία όπως για σκοπούς μάρκετινγκ ή διενεργείται παρακολούθηση της ανάλυσης δεδομένων, αυτή η επεξεργασία βασίζεται στο Αρ. 6 (1) (α) GDPR. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική cookies της ιστοσελίδας. Η επεξεργασία δεδομένων που συνίσταται στην ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία η οποία είναι σύμφωνη με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο Αρ. 6 (1) (στ) GDPR, καθώς τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για το έννομο συμφέρον της ICAP CRIF να: α) εκπαιδεύει και να βελτιώνει τη μηχανή κατηγοριοποίησης και τα μοντέλα κινδύνου, β) παρέχει, υποστηρίζει και βελτιώνει τις Υπηρεσίες, γ) να διενεργεί αναλυτική έρευνα, συγκεντρώνει στατιστικές αναφορές και παρακολουθεί την απόδοση, δ) να αναπτύσσει άλλες υπηρεσίες και προϊόντα και ε) μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τους συνεργάτες της, του αντιπροσώπους της ή τρίτους με τους οποίους έχει επαγγελματική σχέση.

7. Διαβίβαση σε τρίτη χώρα

Καμία από τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε δεν θα διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή αποδέκτη εκτός από αυτούς που αναφέρονται ρητά στην ενότητα 5 της παρούσας και συμφωνούνται στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη λήψη τέτοιων πληροφοριών (π.χ. βαθμολογία Credit Passport), αυτή θα ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν επίσημης ειδοποίησης και συγκατάθεσης. 

8. Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την έναρξη της υπηρεσίας Credit Passport θα διατηρούνται για περίοδο επτά (7) ετών.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πλοήγησης τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για μέγιστη περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την τελευταία αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα.

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το Αρ. 15 GDPR, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το Αρ. 16 GDPR, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το Αρ. 17 GDPR, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το Αρ. 18 GDPR, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το Αρ. 20 GDPR και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το Αρ. 21 GDPR.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου προσωπικού απορρήτου μας: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αθήνα, email: privacy@icapcrif.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή η οποία είναι αρμόδια για εμάς, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-210 6475600, Εmail: contact@dpa.gr).

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 7 GDPR να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση θα έχει αποτέλεσμα μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται. Παρακαλούμε σημειώστε επίσης ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα για μία ορισμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νόμου.