Přihlášením k odběru souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje nebudeme bez vašeho svolení nikdy sdílet s žádnou jinou společností.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.

icon-arrow-left
20230523

Vše, co o kreditním skóre Credit Passport® potřebujete vědět

Poznejte hlavní oblasti ovlivňující vaše kreditní skóre, naučte se číst data ve vygenerované zprávě a zlepšujte svou kredibilitu.

Autor: Tým Credit Passport
3 MINUTY ČTENÍ

Kreditní skóre funguje velmi podobně jako vaše osobní skóre. Podle tohoto skóre banky a ostatní věřitelé hodnotí míru kreditního rizika vašeho podnikání. Po vyhodnocení se rozhodnou, zda vám podnikatelský úvěr vůbec poskytnou, případně za jakých podmínek.

Kreditní riziko řeší mnoho oborů

Nejspíše máte pojem „kreditní riziko“, tedy riziko nesplácení, spojený právě s bankami a finančními produkty, jako jsou podnikatelské půjčky. Jenže se týká také dalších služeb, a dokonce běžného obchodování mezi firmami. Jedním z příkladů je vystavení faktury s odloženou splatností, čerpání služeb se zpětnou fakturací i různé formy zápůjček. Ve všech těchto případech se poskytovatel vystavuje riziku, že při dodání služby nebo zboží nebude faktura řádně uhrazena v termínu splatnosti.

Znalost kreditního skóre a jeho úroveň přímo ovlivňuje, zda požadované služby a produkty a za jakých podmínek od poskytovatele získáte.

Pochopení principů fungování nezávislého hodnocení kreditního skóre vám pomůže zjistit, v jakých oblastech finanční stav rozvíjet pro lepší reputaci vaší firmy ve finančním sektoru. Zákonitě společně s vysokým kreditním skóre bude rychleji růst vaše podnikání, protože budete důvěryhodní nejen pro věřitele, ale také své obchodní partnery.

Co vše hodnocení kreditního skóre zahrnuje

Kreditní skóre Credit Passport® vám poskytne aktuální a přehledný obraz o stavu vašeho podnikání, a to jak v rovině finanční stability, tak bonity pro obchodní partnery.

Kreditní skóre obsahuje následující data:

  • obchodní informace o společnosti,
  • finanční informace společnosti,
  • úvěrové hodnocení firmy a potenciální rizikové faktory,
  • data bankovní, obchodní a inkasní historie,
  • přehled zástavních práv, soudních rozhodnutí a konkurzů,
  • údaje podle jednotného obchodního zákoníku,
  • stav vaší likvidity.

Jak číst údaje na digitálním štítku Credit Passport®

Credit Passport® je prvním kreditním skóre, které se aktualizuje v reálném čase a má za cíl spojovat podnikatele a finanční sektor. Funguje na bázi otevřeného bankovnictví. Díky tomu okamžitě generuje snadno čitelný přehled o úvěrové kvalitě vaší společnosti.

K tomu využívá vaše bankovní údaje a neustále vás informuje o tom, jak vaši firmu vnímá finanční systém. Komplexní přehled vašeho finančního stavu a pověsti vám usnadní zlepšování aktuálního skóre pro sebevědomý rozvoj podnikání a budování finanční stability.

Digitální štítek má dvě hlavní části

  1. Barevně rozlišenou stupnici, od A++ do E, kterou lze číst stejně jako stupnici energetické účinnosti, tedy od od tmavě zelené po červenou.
  2. Pravděpodobnost selhání (PS) vyjádřenou v procentech.

Užitečná služba pro podnikatele, startupy i malé a střední podniky

Stupnice PS Credit Passport® je v souladu s bankovními zásadami stanovenými v mezinárodních bankovních předpisech. Navržena je tak, aby odrážela interní ratingové systémy velkých bank.

Procenta vyjádřená stupnicí PS reflektují pravděpodobnost, že váš podnik nebude v následujících 12 měsících schopen plnit své platební závazky do 90 dnů po jejich splatnosti od data, kdy proběhla aktualizace skóre. V případě Credit Passport® k obnově dat dochází každých 24 hodin. Jedná se o složitý, nicméně velmi užitečný proces, který věřitelům zlehčuje rozhodování při stanovování cen úvěrů tak, aby si byli jisti, že dojde k jejich pokrytí bez zvyšování sazeb s ohledem na oblasti vašeho kreditního skóre, o kteýrch nemají k dispozici dostatek informací.

Vysoké kreditní skóre značí více než jen fakt, že řádně splácíte své současné půjčky. Vyjadřuje také vaši finanční odolnost. Finančně zdravá společnost má totiž ty nejlepší předpoklady pro finanční růst a přežití nečekaných výzev i krizí. Proto je dobré si vysoké kreditní skóre udržet.

Cesta za lepším kreditním skóre

Při důkladném pozorování vývoje kreditního skóre vaší firmy, budete snáze dělat rozhodnutí vedoucí k jeho zkvalitnění. Zároveň získáte moc okamžitě zasáhnout v případě, že se vaše kreditní skóre z nějakého důvodu zhorší.

S předplatným Plus nebo Premium navíc získáte přístup k podrobné zprávě zobrazující konkrétní pozitivní a negativní činitele, které mají na úroveň vašeho kreditního skóre přímý vliv. Tyto ukazatele pak můžete snadno analyzovat a na základě výsledků zvyšovat finanční důvěryhodnost své firmy.

Odhalte finanční zdraví svého podniku.

Přihlášením k odběru souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje nebudeme bez vašeho svolení nikdy sdílet s žádnou jinou společností.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.